| روزنامه های استخدامی شهر شما | مشاوره آنلاین شغلی و روابط کار
راهنمای تصویری سایت

دسترسی سریع

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات تمام کاریابی های داخلی دارای مجوز رسمی از وزارت رفاه،کار و تامین اجتماعی به شرح زیر میباشد

  • هزینه ثبت نام مبلغ 27 هزار تومان میباشد
  • در صورت مشغول به کاری نصف یک حقوق قانون کار حق الزحمه کاریابی میباشد که باید به صورت اقساط از کارجو دریافت گردد.
  • یک سفته معادل مبلغ یک حقوق قانون کار از کارجو بابت ضمانت پرداخت حق الزحمه در زمان معرفی بکار از وی دریافت میشود.
  • عضویت در کاریابی تا 2 سال اعتبار دارد.