راهنما سایت | نماد اعتماد الکترونیکی
راهنمای تصویری سایت

دسترسی سریع

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات تمام کاریابی های داخلی دارای مجوز رسمی از وزارت رفاه،کار و تامین اجتماعی یکسان به شرح زیر میباشد.

  • هزینه ثبت نام مبلغ 27 هزار تومان میباشد.
  • در صورت مشغول به کاری نصف یک حقوق قانون کار حق الزحمه کاریابی میباشد که باید به صورت اقساط از کارجو دریافت گردد.
  • قبل ازمعرفی یک سفته معادل مبلغ یک حقوق قانون کار از کارجو بابت ضمانت پرداخت حق الزحمه کاریابی در زمان معرفی بکار از کارجویان دریافت میشود.
  • ثبت نام در کاریابی تا 2 سال اعتبار دارد.
  • برای پرداخت حق الزحمه کاریابی می توانید از طریق شماره کارت 6849-2372-7015-6037 مبلغ مورد نظر را واریز نمایید.